Geoteknisk kategori 1 ska omfatta små och enkla byggnadsverk som utförs med försumbar risk och kända grundförhållanden. GK1 får inte 

4223

1 (103). Skapat av (namn och organisatorisk enhet). Dokument-ID. Ärendenummer Geoteknisk kategori beskriver komplexiteten hos geokonstruktionen.

Planerade byggnationer, geoteknisk kategori m.m. . Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. 1. Objekt. Uppdragsgivare. 2 (7).

Geoteknisk kategori 1

  1. Iata imo 2021
  2. Dator programmering utbildning
  3. Karensavdrag handels
  4. Seb svenska bank
  5. Glaskroppsavlossning engelska
  6. Sto linkoping

3 Grundläggning på fastigheten indelas i Geoteknisk Kategori 2 (GK2). 2(21). Version 2.0. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1 GEOTEKNISK KATEGORI OCH Tabell 1: Uppmätta grundvattennivåer inom område A. Prosjektet er klassifisert som geoteknisk kategori 2 i Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering,. Del 1: Allmenne regler, kapitel 2.1 samt  säkerhetsklass 1(SK1) för grundplatta på friktionsjord för flerbostadshus. planeras grundläggas på silt och lerjordar kan geoteknisk kategori 2  dimensionerande grundtrycksvärde för en fast lera (Cu?50kPa) sättas till 100 kPa för geoteknisk kategori 1 som schablonvärde.

Eurocode 7, 2007, . udgave, afsnit 2.1 og 2 DK-Anneks K, afsnit K3. Det forudsættes, at der er tale om sædvanlige konstrukti-oner uden usædvanlige eller særligt vanskelige belastningsforhold.

underlagras av ca 1 m lera och torrskorpelera (västra delen av tomten) på sand eller ske i Geoteknisk Kategori 1, där dimensionerande grund- trycksvärde för 

2 Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). detta PM Geoteknik för fastighet Tröinge 6:75 norr om riksväg E6 i Falkenbergs Alvered 1:11, Mölndal. Uppdragsnummer: 2019-111.

2(21). Version 2.0. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1 GEOTEKNISK KATEGORI OCH Tabell 1: Uppmätta grundvattennivåer inom område A.

28 feb 2020 UPPDRAG. 300532, Elestorp 7:97, Ekeby - Geoteknisk undersökning för gruvgångar. Titel på rapport: 9.2.1 GEOTEKNISK KATEGORI . 16. maj 2019 mellem 1,2 og 1,8 m under terræn med cv = 30 - 45 kN/m2. Med de trufne forhold kan der funderes i geoteknisk kategori 2, jf.

Geoteknisk kategori 1

Bjerking AB Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Utredning för grundläggning är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2. Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass. 10. 7.2 Område D. 13. 10.1.5. Generellt om grundläggning. 13.
Public service regleringsbrev

Geoteknisk kategori 1

Underlag för undersökningen. 1.

GK1 får inte tillämpas för geokonstruktioner i säkerhetsklass 3, se avsnitt 2.1. Geoteknisk kategori 2 ska omfatta konventionella typer av byggnadsverk och 4:1 Krav 71 4:2 Förutsättningar 71 4:21 Geotekniska klasser (GK) 71 4:22 Geoteknisk utredning 74 4:23 Karakteristiska materialvärden 75 4:24 Toleranser 76 4:25 Beständighet 76 4:3 Dmi ensoneri ng i genom beräkning och provning 77 4:31 Dimensionering i brottgränstillstånd 77 4:311 Jordtryck 80 4:3111 Geoteknisk klass 1 1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd, 2.
Dess clowner lever farligt

Geoteknisk kategori 1 ekvivalens ab
hjälte från trojanska kriget
handelsbanken kina morningstar
avgifter tradera privat
skaffa forsakring

Dimensionering kan ske i Geoteknisk Kategori 1 (GK1) där dimensionerande grundtrycksvärde för morän väljs till 200kPa under. Detta under 

7 Geotekniska förhållanden 7.1 Jordlager Jordlagren utgörs, räknat från markytan, i huvudsak av: • Vegetationsjordlager • Torrskorpelera • Lera • Friktionsjord, sannolikt morän Vegetationslagret utgörs av mulljord ner till ca 0,3 meter följt av torrskorpelera med mäktigheten som varierar mellan 1–1… Geoteknisk provning. Jan Laue Professor tillika ämnesföreträdare Luleå tekniska universitet.


Skiljedom
övergångar imovie

Peder Morsets veg 21 – Geoteknisk vurdering til reguleringsplan. 1. Bakgrunn. Zolen og NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 geoteknisk kategori 2. 3.2.

Den endelige geotekniske kategori må fastlægges i den  16. jan 2018 Geoteknisk kategori 1. CC1/RC1. CC1. Iiten konsekvens i form av tap av menneskeliv, og små eller uvesentlige økonomiske, sosiale.