KTH har tagit ett beslut om att fortsätta sin satsning på miljö och hållbar säger Göran Finnveden, vice rektor på KTH med ansvar för hållbar utveckling.

2544

Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

onala studier, KTH. Hon intresserar sig för dagens stadsbyggande och stadsplanering, och särskilt för hur vi talar och skriver om staden idag – och därmed också konstruerar den – i planeringen, forskningen, ny-hetsmedia etcetera. I regeringens inledningsvis nämnda direktiv till de fyra myndig- Hållbar stadsplanering. Hur kan städer planeras så att segregering undviks och alla invånare känner sig inkluderade? Frågan diskuterades på ett seminarium med forskare och kommunföreträdare. - I stadsplaneringssammanhang talas det mycket om vikten av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. digital kompetens har ett konkret elevuppdrag om hållbar utveckling och stadsplanering genomfört under tre veckor.

Hållbar stadsplanering kth

  1. Kulturvetenskap karlstad
  2. Hur får man mobilt bankid
  3. Uppsala bostadsformedling
  4. Spp logga in
  5. Däckbyte sommardäck
  6. Das student finance
  7. Ingemars maskiner

Fysisk planering handlar om hur vi väljer att använda mark- och vattenområden och resurserna som är knutna till platsen. Sådana resurser kan vara jordbruksmark och dricksvatten men även områden som är lämpliga för hållbart användande av naturresurser, som byggmaterial eller mineralbrytning. Synergier för hållbar stadsplanering. På den nationella konferensen ”MKB-dagen” vid Sveriges Lantbruksuniversitet presenteras tankar kring hur vi skapar mervärden genom att kombinera erfarenheter och processer kring: miljöbedömning som är lagstadgad och program för hållbar stadsutveckling som görs på frivillig väg. Alla på KTH har en roll att spela för att uppnå våra miljömål.

Lise-Lott Larsson Kolessar. Projektledare.

En bättre värld bortom parkeringsnormen Svd Debatt. 31 maj, 2020. Magnus Björkman, arkitekt och medgrundare Theory Into Practice, Eléonore Fauré, forskare inom strategiska hållbarhetsstudier KTH, Greger Henriksson, docent i miljösociologi KTH, Fredrik Johansson, doktorand KTH, Mia Fay Johansson, service designer Point AB, Linda Pettersson, landskapsarkitekt Urbio, Paulina Soliman

Administrera Om kursen. Denna kurs är avvecklad. Utbildningsplan kull HT2017, Masterprogram, hållbar samhällsplanering och AD2862 · Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer, 15,0   Utbildningsplan kull HT2020, Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM). Senast ändrad: 2020-12-08.

22 mar 2015 Karin Bradley. biträdande lektor i hållbar stadsutveckling, KTH. Pernilla Hagbert. doktorand i hållbar byggd miljö, Chalmers & KTH. Bild: Bild: 

In English. KTH verktyg för hållbar stadsplanering. Vidare syftar examensarbetet till att samla in lärande exempel på hur man nått hållbarhetsmålen genom markanvisningar.

Hållbar stadsplanering kth

Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning. Stockholm (förkortat KTH), på Avdelningen för urbana och regionala studier.
Loner pa olika jobb

Hållbar stadsplanering kth

Masterprogram Hållbar samhällsplanering och stadsutformning.

2020-02-08 En hållbar stadsplanering handlar om att inte bygga in ett bilberoende från början utan förebygga miljöproblem genom att planera för tillgänglighet utan bil. Att minska trafikarbetet blir möjligt om fokus läggs på tillgänglighet till varor och aktiviteter, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), 26 juni 2018 "Smart verktyg för hållbar stadsplanering" Region Stockholm, 23 maj 2019 "Vi behöver KTH. balfors@kth.se.
Navet ab helsingborg

Hållbar stadsplanering kth kindstugatan 2
bloggbevakning elaine
hela människan second hand tumba
borgar for betalning
dalarna language
snickarlärling stockholm

Utbildningsplan kull HT2012, Masterprogram, hållbar stadsutveckling (THSUM). Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.


Akut psykiatri katrineholm
andningsövning yoga

Studenter som antas till det nordiska mastersprogrammet hållbar stadsutveckling på KTH, läser första året (60 hp) på KTH inom spåret Urban och Regional 

ABE-skolan "Hållbarhetshuset" på KTH Campus. KTH:s campusområde utgör en unik stadsenklav med historiskt och arkitektoniskt intressanta institutionsmiljöer  en podcast kring hållbarhet och stadsutveckling. Stadspodden spelas in i Dome of Visions på KTH i Stockholm och programledare är Per •kan vara förebilder för en integrerad hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik Projektet innebär först en test på tre hus, vilket ska utvärderas av KTH. Norra Djurgårdsstaden har det sagts skall bli en stadsdel i världsklass och ett internationellt föredöme för hållbar stadsutveckling. Hammarby Sjöstad 2.0! I dag startar en podcast kring hållbarhet och stadsutveckling. Stadspodden spelas in i Dome of Visions på KTH i Stockholm och programledare  Vid varje tillfälle inleder en doktorand från KTH och en sakkunnig från olika aktörer, på alla nivåer, kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Följ oss i stället på @kthuniversity.