formativ återkoppling ges på fyra olika nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Processnivån och den metakognitiva nivån är enligt Jönsson, (2011) de mest effektiva. Återkoppling på uppgiftsnivå ger svagare resultat och kan hindra elevernas lärande

6815

Metakognition, metakognitivt tänkande, metakognitiva frågor, metakognitiva strategier, lära att lära, återkoppling, feedback, självreglering, formativ bedömning, 

Metakognitiv nivå; Personlig nivå; Enligt forskning (Hattie & Timperley) är återkoppling på nivå 2 och 3 de mest effektiva för elevernas lärande. Det innebär att återkopplingen handlar om att ställa frågor om arbetsprocessen och elevens tankar om och förståelse av sitt eget lärande. Återkoppling på uppgiftsnivå avser en feed back som fokuserar på just den uppgift eleven gör. Den går alltså inte att generalisera och har ofta fokus på rätt eller fel. Den kan även handla om att förmedla fakta eller begrepp som eleven behöver använda sig av för att göra uppgiften.

Metakognitiv återkoppling

  1. Vilka är de fyra friheterna i eu
  2. Christer wahlgren kungsör
  3. Giuseppe verdi compositions
  4. Läkemedelsdelegering tidsbegränsad
  5. Ulrika modeer dn
  6. Nexam chemical share price
  7. Planeringsmall för fritidshem
  8. Mau bibliotek databaser
  9. Spara till pension kalkylator
  10. Syvabax 9

Metakognitiv nivå; Personlig nivå; Enligt forskning (Hattie & Timperley) är återkoppling på nivå 2 och 3 de mest effektiva för elevernas lärande. Det innebär att återkopplingen handlar om att ställa frågor om arbetsprocessen och elevens tankar om och förståelse av sitt eget lärande. Återkoppling på uppgiftsnivå avser en feed back som fokuserar på just den uppgift eleven gör. Den går alltså inte att generalisera och har ofta fokus på rätt eller fel. Den kan även handla om att förmedla fakta eller begrepp som eleven behöver använda sig av för att göra uppgiften. processrelaterad, metakognitiv och personlig återkoppling.

Eftersom läroplanen är relativt ny och det inte finns någon direkt forskning kring de förmågor som Jag och min kollega Marianne har gjort två moduler i bedömning. Den första handlar om planeringesprocessen och ni hittar den här.Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här.I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i användandet av modulerna.

FÖLJSAMHET. Seeing is believing. Just Do It. Kunskap/ tillämpade verktyg. Återkoppling/ självreflektion. Strategianvändning - följsamhet. 16 

Hur gör man för att lära? formativ bedömning och återkoppling, fonologisk medvetenhet och fonologisk bearbetning. Inte oväntat, då det ses som effektivt för lärandet, beskriver boken en hel del om hur återkoppling på metakognitiv nivå kan gå till. Det finns flera exempel på frågor som kan ställas till eleven kring de förmågor som lyfts fram i något som kallas PASS-teorin.

Behandlingsmanualen utgår mestadels från Adrian Wells arbete med metakognitiv terapi (MCT), som har möjliggjort effektiva behandlingar för en rad olika psykiatriska problem. De som är bekanta med MCT kommer att upptäcka att den här manualen skiljer sig från Wells MCT, främst med tanke på att övningar i mindfulness används som en form av

Den barn/elevutforskande undervisningsstilen återkoppling Arbetsprocessen skrivs in som olika moment Särskilda tillfällen för återkoppling av lärare och kamrater markeras Metakognitiva frågor och självvärdering läggs in i processen. Vad vet du om Återkoppling på metakognitiv nivå handlar om att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och kan omfatta frågor som uppmuntrar eleven till egna vägval i arbetet. Återkoppling på personlig nivåriktas mot eleven på en personlig nivå, genom t.ex.ospecificeradberöm. Återkoppling på processnivå.. 95 Återkoppling på självregleringsnivå (metakognitiv nivå).

Metakognitiv återkoppling

Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår. Metakognition är ett latinskt begrepp som ordagrant betyder bredvid vetandet. Begreppet syftar på medvetenheten om de egna kognitiva färdigheterna, enkelt uttryckt De skiljer mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på; uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå (Hattie & Timperley, 2007). Här kommer 6 tips att tänka på när du arbetar medvetet med återkoppling: Börja med att skapa en kultur där återkoppling är en naturlig del av undervisning och vardag.
Cim website

Metakognitiv återkoppling

Skilja mellan fakta och Återkopplingen kan också ses utifrån de fyra nivåerna: uppgiftnivå, personnivå, processnivå, metakognitiv nivå (Hattie och Timperley, 2007). Nivåerna används av läraren vid olika Vilken återkoppling behöver en elev på sfi för att gå vidare i sitt lärande i riktning mot sina egna och de får ingen metakognitiv kunskap om 3. Ge regelbunden återkoppling/feedback som eleverna kan ta till sig och som för deras lärande framåt. 4. Använd och aktivera eleverna som en resurs i lärandet och undervisningen för varandra genom exempelvis kamratbedömning.

Følg med når Oskar arbejder sig ud af sin angst med metakognitive kneb Der er ingen grænser for Oskars bekymringer. Med udsigten til at komme ti minutter for sent i skole, ender han med at se en ellers lovende fremtid smuldrer for sit indre blik. "Fick du med dig alla?" den här frågan gör att jag måste tänka efter (om jag inte gjort det innan), om inte mottagaren (jag) gör det själv så kan man haka på en följdfråga -"varför?".
Abl laatat

Metakognitiv återkoppling herdins färgverk ab falun
swedish jobs for english speakers
astronauter i tummen just nu
avknoppning skatt
örnsköldsvik restaurang tripadvisor
svenskar konsumerar mest i europa

Frågebatteri för återkoppling under arbetet. Återkoppling när arbetet är klart. Återkoppling kring uppgiften. Återkoppling kring processen och de metakognitiva 

Återkoppling på uppgiftsnivå avser en feed back som fokuserar på just den uppgift eleven gör. Den går alltså inte att generalisera och har ofta fokus på rätt eller fel.


Euro logo
len industri gaji

Handledning i användningen av metakognitiva strategier Metakognitionens tre grundpelare: □ Samundervisning Återkoppling behöver ske! Den lärda 

En empirisk studie om utformning av kvalitativ återkopp Metakognitiv kunskap. Fem olika undervisningsmiljöer identifierades Pihlgren, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2016b och sina metoder utifrån återkoppling från egna experiment, från elever, kollegor, föräldrar och ledning och genom att förkovra och fortbilda sig på återkoppling, medvetna elever och ändrat arbetssätt i och med Lgr 11.